Sensibiliseren

We sensibiliseren over kinderarmoede op een laagdrempelige en positieve manier.
Zo maken we mensen bewust en laten we hen nadenken over armoede. 

Scholenwerking

We werken voor kinderen en het liefst samen met kinderen. Daarom zet FEESTvarken vzw het thema armoede in de kijker op kleuter-, lagere en middelbare scholen.

Teambuilding

We maken de link met het bedrijfsleven door op maat leuke en teambuildende activiteiten met sociale invalshoek te organiseren voor jouw bedrijf. 

een bewuste creatie van aroma