De Link vzw

Ze zetten zich in voor een rechtvaardige samenleving waarin mensen kansen en keuzemogelijkheden hebben om het leven te leiden dat ze wensen te leiden. Leven in armoede maakt deze kansen en keuzemogelijkheden onmogelijk en is dus een onrecht. Effectieve armoedebestrijding vertrekt vanuit ervaringskennis. Daarom zetten zij in op de ontwikkeling en verankering van ervaringsdeskundigheid op alle niveaus van de samenleving.

De Link vzw & Feestvarken vzw

Door De Warmste Week 2022 hebben we budget gekregen om een ervaringsdeskundige in onze werking in te zetten. In 2024 ontvangen we wekelijks Nebahat of Cassy die ons ondersteunen in onze workshops, begeleiden bij het bekijken van vragen van scholen over hun armoedebeleid en onze totale werking met de bril van armoede bekijken.

een bewuste creatie van aroma