BuSo Kristus Koning

Secundair onderwijs voor kinderen met leermoeilijkheden, gedragsstoornissen of jongeren binnen het autismespectrumstoornis.

BuSo Kristus Koning & Feestvarken vzw

BuSo Kristus Koning komt jaarlijks 1 keer per week met een klas leerlingen of individuele leerlingen naar Feestvarken vzw om er te helpen met logistieke taken.

een bewuste creatie van aroma