Armoede: van generatie op generatie

Leven als kind in armoede vergroot de kans om ook als volwassene in ernstig financiële moeilijkheden te moeten leven. Dat blijkt uit een recente publicatie (4 mei 2021) van StatBel, het Belgische statistiekbureau.

“Intergenerationele overdracht van armoede” heet dat dan. Het onderzoek wilde nagaan in welke mate de levensomstandigheden in de kindertijd bepalend zijn voor de toekomst. M.a.w. is de situatie van vandaag bepalend voor morgen? Als we eerlijk zijn, kennen we daar het antwoord al op, toch? Start iedereen met gelijke kansen? Start iedereen op dezelfde positie in het leven onderweg om zijn doelen te bereiken? Deze video geeft een krachtige boodschap:

 

Starten met een achterstand

De video maakt pijnlijk veel duidelijk. Komt dit ook naar voor uit het onderzoek?

Aan de Belgische bevolking van 25 tot 59 jaar werd gepeild naar hun levensomstandigheden toen zij ongeveer 14 jaar oud waren. De resultaten geven weer dat in België 3% van de bevolking in de onderzochte doelgroep (25-59 jaar) op hun 14de in een huishouden met grote financiële moeilijkheden leefde.

3,9% van de respondenten gaf aan dat er onvoldoende financiële middelen waren voor noodzakelijke schoolbenodigdheden. Een dagelijkse maaltijd van vlees of een vegetarisch alternatief was voor 4,7% van de respondenten op hun 14-jarige leeftijd financieel niet mogelijk.

Bovendien vermeldt het rapport ook dat 24% van de bevolking (bijna 1 op 4!) niet de financiële slagkracht had om op 14-jarige leeftijd een week met vakantie te gaan. Het onderzoek toont aan dat 30,4% van diegenen die op 14-jarige leeftijd met grote financiële moeilijkheden leefde, nu op volwassen leeftijd nog altijd met dezelfde problematiek kampt.

Het percentage loopt zelfs op tot net geen 70% als je de financiële situatie neemt van middelmatig slecht tot zeer slecht. Uit de studie blijkt ook dat het onderwijsniveau en de nationaliteit van de ouders een impact hebben op de overdracht van armoede.

België is slechte leerling van Europa

Op 15 juni ll publiceerde StatBel de armoedecijfers in België voor 2020.

14,1% van de Belgische bevolking valt in de risicogroep voor monetaire armoede (AROP). We spreken van monetaire armoede als het totale beschikbare inkomen in een huishouden lager ligt dan de armoededrempel, ofwel 1.284 euro per maand voor een alleenstaande. In die huishoudens leven uiteraard ook kinderen.

Unicef vermeldt op haar website dat 7,3% van de kinderen in Vlaanderen opgroeit in armoede. Voor Wallonië ligt dat cijfer op 16,2%. In Brussel groeit met 23,3% bijna een kwart van de kinderen op in armoede. Hallucinante cijfers waarmee België 1 van de slechtste leerlingen is uit de Europese klas.

Tendens verjaardagspakketten

Er is dus nog veel werk aan de winkel. En dat merken we bij FEESTvarken ook. Elk jaar stijgt het aantal verjaardagspakketten dat hier de deur uitgaat. In 2014 stelde onze organisatie 152 verjaardagspakketten samen. In 2019 namen we de kaap van 2300 pakketten en we krijgen nog altijd bijkomende aanvragen. 

Daarom hebben wij ook jouw hulp nodig. Met jouw steun bezorg je een kind in armoede een onvergetelijke verjaardag dankzij onze pakketten.

Doe een gift

een bewuste creatie van aroma